गुरुवार, 10 मार्च 2011

मनोकामना पूरक श्री बगलामुखी मंत्र

 मनोकामना पूरक श्री बगलामुखी मंत्र

ॐ ह्ल्रीम बगलामुखी जगत वशं करी माँ पिताम्बरे प्रसीद-प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरय- पूरय हल्रीम ॐ