शनिवार, 22 अगस्त 2015

मनोकामना पूरक श्री बगलामुखी मन्त्र

मनोकामना पूरक श्री बगलामुखी मन्त्र 

ॐ ह्ल्रीं बगलामुखी जगत वशं करी माँ पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरय पूरय ह्ल्रीं ॐ  ।